Kroužky 2022/2023

Počet nalezených kroužků: 47

Dancehall

PO 18:00-19:15

Věk 15-40

2 000 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Poslední 2 místa

Kroužek je zaměřen na styl pocházející z dalekého Karibiku, kořeny má na Jamajce. Lekce je určena dospělým tanečníkům - začátečníkům. Styl se vyznačuje rozmanitostí, je živočišný, často pracuje s pánví a hrudníkem či rameny - ale zapojuje se i celé tělo. Tanec doprovází chytlavá a osobitá hudba.

Elektrická kytara

ÚT 18:00-18:45

Věk 10-99

4 500 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen především kytaristům, kteří již mají předchozí zkušenosti s hrou na akustickou kytaru. Během jednotlivých lekcí si účastníci postupně prohloubí své znalosti hudební teorie, osvojí si (hráčsky i teoreticky) durový a mollový koncept, stavbu akordů, stupnic, módů, licků či riffů, komplexnější sólové i rytmické techniky, možné styly hry trsátkem a fingerstyle. Po absolvování kurzu budou schopni se bezchybně se orientovat na hmatníku, naučí se ale také, jak komponovat, improvizovat a z licků a melodických fragmentů tak efektivně vystavět vlastní sóla. Nedílnou součástí lekcí jsou rovněž rozbory základních technik a rytmických, akordických i sólových postupů blues, jazzu a rock and rollu coby esenciálních žánrových archetypů kytarové hry. Náplň jednotlivých hodin bude vždy individuálně upravena tak, aby co nejlépe korespondovala s dovednostmi a hráčskými ambicemi žáků a zároveň reflektovala jejich hudební (žánrové) preference.

Filmová a animační tvorba ST

ST 16:00-18:30

Věk 10-15

3 900 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Poslední místo!

Přijďte se seznámit se světem klasického animovaného filmu! Začneme od prvotního nápadu, který propracujeme ve scénář a storyboard, vymyslíme výtvarnou podobu a potom vše vyrobíme, nasnímáme a doplníme zvukovou postprodukcí. Budeme se inspirovat mistry klasické české animace i současnou tvorbou. V krátkých cvičeních i delších společných projektech si vyzkoušíme různé animační techniky jako je plošková animace, pixilace, plastelínová animace nebo práce s loutkami. Výsledné snímky budeme prezentovat na vernisážích výstav a na našem youtubovém kanálu. Nejedná se o kroužek kreslené animace ve speciálním počítačovém programu! Výtvarné podklady budeme zpracovávat ručně a počítač bude naším pomocníkem při snímání a postprodukci snímků. Berte prosím také v potaz, že jde o kroužek náročný na soustředění a trpělivost, na delších projektech můžeme pracovat i 3 měsíce.

Flétna I - začátečníci

PO 15:00-16:00

Věk 8-15

2 900 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Poslední 2 místa

Na kroužku flétny se děti naučí kromě jiného i správné držení nástroje, poznávání a čtení not formou notových kamarádů, rozvíjet své hudební rytmické cítění a posilovat paměť. Naučíme se spolu zahrát si jednoduché a zábavné písničky a v neposlední řadě si řekneme, jak o nástroj pečovat. Výuka pro začátečníky a méně pokročilé bude probíhat převážně z učebnice Hrátky s flétnou od I. Hlavaté.

Flétna II - mírně pokročilí

PO 16:00-17:00

Věk 8-15

2 900 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Poslední 3 místa

Na kroužku flétny se děti naučí kromě jiného i správné držení nástroje, poznávání a čtení not formou notových kamarádů, rozvíjet své hudební rytmické cítění a posilovat paměť. Naučíme se spolu zahrát si jednoduché a zábavné písničky a v neposlední řadě si řekneme, jak o nástroj pečovat. Výuka pro začátečníky a méně pokročilé bude probíhat převážně z učebnice Hrátky s flétnou od I. Hlavaté.

Francouzština pro mírně pokročilé

ČT 15:00-16:00

Věk 18-99

3 400 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Poslední 2 místa

Hravou formou vplujeme do vod francouzského jazyka. Seznámíme se s úplnými základy francouzské gramatiky a výslovnosti. Osvojíme si základní slovní zásobu, abychom zvládli komunikovat v jednoduchých situacích, které nám život přichystá a v neposlední řadě se seznámíme s francouzsky mluvícími zeměmi a řekneme si něco více i o francouzské kultuře a zvycích. Lektorka: Suchopárová Lenka

Francouzština pro začátečníky

ÚT 16:00-17:00

Věk 12-18

3 400 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Obsazeno

Hravou formou vplujeme do vod francouzského jazyka. Seznámíme se s úplnými základy francouzské gramatiky a výslovnosti. Osvojíme si základní slovní zásobu, abychom zvládli komunikovat v jednoduchých situacích, které nám život přichystá a v neposlední řadě se seznámíme s francouzsky mluvícími zeměmi a řekneme si něco více i o francouzské kultuře a zvycích. Lektorka: Suchopárová Lenka

Hudebníček - hrajeme si s hudbou- NOVÉ

ČT 15:00-16:00

Věk 3-5

Areál Vltavanů

Poslední místo!

Děti si osvojí základní hudební dovednosti, seznámí se s různými hudebními nástroji a základní rytmizaci celého těla skrz tanec. Každá hodina má své téma, které je doprovázeno výtvarnou činností dle daného tématu ( muzikoterapie).

Improvizace

ST 18:00-20:00

Věk 16-99

2 500 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Volno

Mluvit před lidmi, pohotově reagovat, nenechat se zaskočit a umět kreativně řešit problémy? To a mnohem víc je možné trénovat za pomocí tréninků improvizace. Přijďte se uvolnit a odpočinout si od každodenních starostí a naučte se dovednostem, které využije každý a nejen na divadle.

Klávesy

ÚT 15:45-16:30

Věk 9-15

3 900 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Obsazeno

Kroužek je určen všem klavíristům od začátečníků, přes mírně pokročilé až po vysoce pokročilé hráče, kteří budou moci v hodinách dále rozvíjet a zdokonalovat své dosavadní schopnosti. Během jednotlivých lekcí si účastníci postupně prohloubí znalosti hudební teorie a notopisu, osvojí si (hráčsky i teoreticky) durový a mollový koncept, stavbu akordů, stupnic a módů, komplexnější rytmické techniky, doprovody levé ruky a sólové postupy ruky pravé. Po absolvování kurzu budou schopni doprovodit sebe či druhé, podpořit zpěv nebo ostatní nástroje hrou podle notových a akordických zápisů skladeb a bezchybně se orientovat na klaviatuře, naučí se ale také základy improvizace a komponování. Náplň jednotlivých hodin bude vždy individuálně upravena tak, aby co nejlépe korespondovala s dovednostmi a hráčskými ambicemi žáků a zároveň reflektovala jejich hudební (žánrové) preference.

Komorní orchestr HARMONIE

ÚT 17:00-19:45

Věk 12-99

2 000 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Poslední 2 místa

Hrajete na hudební nástroj? Chcete si to zkusit i s ostatními? Pro všechny, kteří by si chtěli společně zahrát, nabízíme možnost společného muzicírování v komorním orchestru pod vedením profesionálního lektora. Hrajeme skladby od klasiky po filmovou hudbu, pořádáme koncerty a radujeme se ze společných hudebních zážitků. Více také na www.nfharmonie.cz

Kurz dějin umění

ST 17:30-19:00

Věk 12-99

1 200 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Přijímáme náhradníky

Vzrušující procházka dějinami umění (malířstvím, sochařstvím, architekturou). Klasická cesta po časové ose od pravěku k umění druhé poloviny 20. století. Setkání s bohatým obrazovým materiálem doplněným o dokumenty a videoprojekce k významným osobnostem, dílům, době. Součástí je i písemný dokument, který účastníci o dané vývojové etapě obdrží. Získají tak stručné dějiny umění i v tištěné podobě. Lektor: Mgr. Zdeněk Válek

Kutil Junior

ČT 15:45-16:45

Věk 6-12

4 780 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Poslední místo!

Dítě má možnost naučit se manuálním dovednostem. Vyzkouší si práci s nářadím, které později využije na své projekty. Projekty jsou koncipovány tak, aby děti postupně mohly využívat nabytých znalostí a zkušeností. Za pololetí vytvoří děti 7-8 funkčních výrobků, které si odnesou domů.

Kytara - děti

ÚT 14:15-15:00

Věk 9-12

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Poslední místo!

Účastník se během kroužku seznámí s nástrojem. Obsah jednotlivých kroužků je sestavován podle zkušenosti a potřeb účastníka. Nejsou nutné žádné znalosti. Kromě základů hry na samotný nástroj se v hodinách také zaměříme na rozvoj kreativity, smyslu pro rytmus a budeme rozvíjet kladný vztah k hudbě.

Kytara - dospělí

ÚT 15:00-15:45

Věk 18-99

3 900 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen především pokročilejším kytaristům (od mírně až po vysoce pokročilé hráče), kteří budou moci v hodinách dále rozvíjet a zdokonalovat své dosavadní schopnosti. Během jednotlivých lekcí si účastníci postupně prohloubí znalosti hudební teorie, osvojí si (hráčsky i teoreticky) durový a mollový koncept, stavbu akordů, stupnic a módů, komplexnější rytmické techniky a fingerstyle. Po absolvování kurzu budou schopni doprovodit sebe či druhé, podpořit zpěv nebo ostatní nástroje hrou podle akordických zápisů skladeb, a bezchybně se orientovat na hmatníku, naučí se ale také základy improvizace a komponování. Náplň jednotlivých hodin bude vždy individuálně upravena tak, aby co nejlépe korespondovala s dovednostmi a hráčskými ambicemi žáků a zároveň reflektovala jejich hudební (žánrové) preference.

Kytara - dospělí II

ÚT 18:45-19:30

Věk 18-99

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen především pokročilejším kytaristům (od mírně až po vysoce pokročilé hráče), kteří budou moci v hodinách dále rozvíjet a zdokonalovat své dosavadní schopnosti. Během jednotlivých lekcí si účastníci postupně prohloubí znalosti hudební teorie, osvojí si (hráčsky i teoreticky) durový a mollový koncept, stavbu akordů, stupnic a módů, komplexnější rytmické techniky a fingerstyle. Po absolvování kurzu budou schopni doprovodit sebe či druhé, podpořit zpěv nebo ostatní nástroje hrou podle akordických zápisů skladeb, a bezchybně se orientovat na hmatníku, naučí se ale také základy improvizace a komponování. Náplň jednotlivých hodin bude vždy individuálně upravena tak, aby co nejlépe korespondovala s dovednostmi a hráčskými ambicemi žáků a zároveň reflektovala jejich hudební (žánrové) preference.

Kytara k táboráku pro mírně pokročilé

ST 15:00-16:00

Věk 9-12

2 400 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Přijímáme náhradníky

Máš doma kytaru, umíš si ji naladit, zvládneš na ni zahrát tak maximálně tři akordy a chtěl bys umět víc? Na kroužku se spolu naučíme další akordy a rytmy a zkusíme si spolu zahrát celou řadu „táborákových“, lidových a populárních písniček. Na kroužek děti potřebují jen vlastní kytaru (případně ladičku), psací potřeby a sešit, ze kterého si během roku vytvoříme vlastní zpěvník. Lektorka: Suchopárová Lenka

Kytara k táboráku pro začátečníky

ST 16:00-17:00

Věk 9-12

2 400 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Přijímáme náhradníky

Máš doma v koutě kytaru, na kterou sedá prach? Chceš si s kamarády zahrát svou oblíbenou písničku u táboráku a nevíš, jak na to? Na našem kroužku tě seznámíme se základními akordy a rytmy a naučíme se spolu zahrát a zazpívat mnoho „táborákových“, lidových a populárních písniček. Vytvoříme si k tomu i vlastní zpěvník, do kterého si akordy zvládneme zapisovat. Na kroužek děti potřebují jen vlastní kytaru, sešit a psací potřeby na zapisování písniček a akordů. Lektorka: Suchopárová Lenka

Kytara pro mírně pokročilé I

ÚT 16:30-17:15

Věk 9-15

3 900 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen především pokročilejším kytaristům (od mírně až po vysoce pokročilé hráče), kteří budou moci v hodinách dále rozvíjet a zdokonalovat své dosavadní schopnosti. Během jednotlivých lekcí si účastníci postupně prohloubí znalosti hudební teorie, osvojí si (hráčsky i teoreticky) durový a mollový koncept, stavbu akordů, stupnic a módů, komplexnější rytmické techniky a fingerstyle. Po absolvování kurzu budou schopni doprovodit sebe či druhé, podpořit zpěv nebo ostatní nástroje hrou podle akordických zápisů skladeb, a bezchybně se orientovat na hmatníku, naučí se ale také základy improvizace a komponování. Náplň jednotlivých hodin bude vždy individuálně upravena tak, aby co nejlépe korespondovala s dovednostmi a hráčskými ambicemi žáků a zároveň reflektovala jejich hudební (žánrové) preference.

Kytara pro mírně pokročilé II

ÚT 17:15-18:00

Věk 9-15

3 900 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen především pokročilejším kytaristům (od mírně až po vysoce pokročilé hráče), kteří budou moci v hodinách dále rozvíjet a zdokonalovat své dosavadní schopnosti. Během jednotlivých lekcí si účastníci postupně prohloubí znalosti hudební teorie, osvojí si (hráčsky i teoreticky) durový a mollový koncept, stavbu akordů, stupnic a módů, komplexnější rytmické techniky a fingerstyle. Po absolvování kurzu budou schopni doprovodit sebe či druhé, podpořit zpěv nebo ostatní nástroje hrou podle akordických zápisů skladeb, a bezchybně se orientovat na hmatníku, naučí se ale také základy improvizace a komponování. Náplň jednotlivých hodin bude vždy individuálně upravena tak, aby co nejlépe korespondovala s dovednostmi a hráčskými ambicemi žáků a zároveň reflektovala jejich hudební (žánrové) preference.

Kytara začátečníci I

PO 16:30-17:15

Věk 8-11

2 900 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Přijímáme náhradníky

Účastník se zábavnou formou seznámí s nástrojem. Obsah jednotlivých kroužků je sestavován podle zkušenosti a potřeb účastníka. Nejsou nutné žádné znalosti. Kromě základů hry na samotný nástroj se v hodinách také zaměříme na rozvoj kreativity, smyslu pro rytmus a budeme rozvíjet kladný vztah k hudbě.

Kytara začátečníci II

PO 17:15-18:00

Věk 12-14

2 900 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Přijímáme náhradníky

Účastník se zábavnou formou seznámí s nástrojem. Obsah jednotlivých kroužků je sestavován podle zkušenosti a potřeb účastníka. Nejsou nutné žádné znalosti. Kromě základů hry na samotný nástroj se v hodinách také zaměříme na rozvoj kreativity, smyslu pro rytmus a budeme rozvíjet kladný vztah k hudbě.

Kytara začátečníci III

PO 18:00-18:45

Věk 10-15

2 900 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Přijímáme náhradníky

Účastník se zábavnou formou seznámí s nástrojem. Obsah jednotlivých kroužků je sestavován podle zkušenosti a potřeb účastníka. Nejsou nutné žádné znalosti. Kromě základů hry na samotný nástroj se v hodinách také zaměříme na rozvoj kreativity, smyslu pro rytmus a budeme rozvíjet kladný vztah k hudbě.

Logohrátky

ČT 15:00-16:00

Věk 4-7

2 200 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Přijímáme náhradníky

Preventivně-edukativní hravě-logopedický kroužek pro menší skupinu předškoláků. Procvičíme jazýčky, protáhneme pusy, užijeme si společně říkanky a písničky, budeme si prohlížet, vyprávět nebo hrát pidi-divadlo. Vylepšíme artikulaci, komunikační i sociální dovednosti… a to všechno hravě a s kamarády. Nejedná se však o výuku českého jazyka pro cizojazyčné děti! Vybavení: psací a kreslicí potřeby, desky s eurofoliemi Lektorka: Mgr. Müllerová Barbora

Logohrátky individuální I

ÚT 09:00-09:45

Věk 4-7

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Obsazeno

Hravě-reedukační logopedický kroužek pro indiv. předškoláka/mladšího školáka v doprovodu rodiče. Procvičíme jazýček, protáhneme pusu, naučíme se smát „od ucha k uchu“. S nápravou artikulace nám pomůžou obrázky, pastelky, říkanky, písničky i hračky.

Logohrátky individuální II

ÚT 10:00-10:45

Věk 4-7

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Obsazeno

Hravě-reedukační logopedický kroužek pro indiv. předškoláka/mladšího školáka v doprovodu rodiče. Procvičíme jazýček, protáhneme pusu, naučíme se smát „od ucha k uchu“. S nápravou artikulace nám pomůžou obrázky, pastelky, říkanky, písničky i hračky.

Logohrátky individuální III

ÚT 09:00-09:45

Věk 4-7

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Obsazeno

Hravě-reedukační logopedický kroužek pro indiv. předškoláka/mladšího školáka v doprovodu rodiče. Procvičíme jazýček, protáhneme pusu, naučíme se smát „od ucha k uchu“. S nápravou artikulace nám pomůžou obrázky, pastelky, říkanky, písničky i hračky.

Logohrátky individuální IV

ÚT 10:00-10:45

Věk 4-7

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Poslední místo!

Hravě-reedukační logopedický kroužek pro indiv. předškoláka/mladšího školáka v doprovodu rodiče. Procvičíme jazýček, protáhneme pusu, naučíme se smát „od ucha k uchu“. S nápravou artikulace nám pomůžou obrázky, pastelky, říkanky, písničky i hračky.

Předškoláci

ČT 16:00-17:15

Věk 5-7

2 200 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Poslední místo!

Potrénujeme soustředění, pozornost a spolupráci „jako ve škole“. Zahodíme stud, budeme se učit zdravit, odpovídat na otázky, vyprávět i poslouchat. Říkanky a písničky nám pomůžou se sluchovou percepcí, obrázky se zrakovou. Ukážeme si, jak správně držet tužku i pastelky, grafomotorická cvičení zpestříme spoustou výrobků pro radost. Budeme vázat tkaničky, házet, skákat, možná i tancovat… zkrátka se spolu s kamarády hravě těšit do školy! Nejedná se však o výuku českého jazyka pro cizojazyčné děti!

Rekondiční cvičení

ST 16:30-17:30

Věk 30-70

1 600 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Poslední 2 místa

Na kroužku účastníci posílí tělo, zvýší svou fyzickou kondici a v neposlední řadě se budou věnovat i správné relaxaci.

Sportovní hry a volejbal

ÚT 15:00-16:30

Věk 10-13

2 200 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro dívky a chlapce, kteří se chtějí naučit základům volejbalu. Na trénincích se budeme učit nejen základním volejbalovým úderům – odbití vrchem, odbití spodem a podání, ale také se zaměříme na všeobecnou pohybovou průpravu. Součástí tréninku budou různé hry s míčem, miniturnaje v míčových hrách, budeme se také věnovat zlepšování fyzické kondice.

Stolní tenis I

ST 15:00-15:45

Věk 9-11

2 000 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Poslední místo!

Cílem kroužku je naučit základům stolního tenisu, správné držení pálky, hra forhendem a bekhendem, podání a pravidla.

Stolní tenis II

ST 15:45-16:30

Věk 12-14

2 000 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Přijímáme náhradníky

Cílem kroužku je naučit základům stolního tenisu, správné držení pálky, hra forhendem a bekhendem, podání a pravidla.

Street dance - děti pokročilí

ÚT 17:15-18:15, ČT 17:15-18:15

Věk 14-17

4 400 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Volno

Taneční kroužek zaměřený na výuku stylů Streetdance je primárně určen dětem ve věku 14 až 17 let. Součástí tréninků (probíhají 2 x 60 minut týdně, úterý a čtvrtek) je pokročilá taneční průprava: strečink, posilování, technická a rytmická cvičení, trénink tanečních pohybů a choreografie. Lekce se přizpůsobí úrovni skupiny, dle její úrovně. Skupina se účastní amatérských tanečních soutěžích. Hlavním cílem je rozvíjet dovednosti účastníků v oblasti tance: koordinace a flexibilita těla, dynamika a izolace pohybu, fyzická kondice, kreativita a schopnost improvizace. Dále je kladen velký důraz i na zodpovědnost vůči celku a na spolupráci mezi členy skupiny. Lektor: Blatný Tomáš

Street dance - děti začátečníci

ÚT 16:00-17:00, ČT 16:00-17:00

Věk 11-13

4 400 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Poslední místo!

Taneční kroužek zaměřený na výuku stylů Streetdance je primárně určen dětem ve věku 11 až 13 let. Součástí tréninků (probíhají 2 x 60 minut týdně, úterý a čtvrtek) je základní i pokročilá taneční průprava: strečink, posilování, technická a rytmická cvičení, trénink tanečních pohybů a choreografie. Lekce se přizpůsobí úrovni skupiny, dle její úrovně a společné dohody lze zvážit i účast na amatérských tanečních soutěžích. Hlavním cílem je rozvíjet dovednosti účastníků v oblasti tance: koordinace a flexibilita těla, dynamika a izolace pohybu, fyzická kondice, kreativita a schopnost improvizace. Dále je kladen velký důraz i na zodpovědnost vůči celku a na spolupráci mezi členy skupiny. Lektor: Blatný Tomáš

Street dance dospělí - mírně pokročilí

ČT 18:30-20:00

Věk 18-35

2 400 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Poslední 3 místa

Street dance (dospělí mírně pokročilí). Taneční workshop zaměřený na výuku stylů Streetdance (především hip hop a house dance) je primárně určen dospělým ve věku 18 až 35 let. Součástí tréninků (probíhají 1 x 90 minut týdně) je základní taneční průprava, technická a rytmická cvičení, trénink tanečníchpohybů, krátkých jednoduchých vazeb a složitejších choreografií. Hlavním cílem je rozvíjet dovednosti účastníků v oblasti tance: koordinace a flexibilita těla, dynamika a izolace pohybu, fyzická kondice. Ještě důležitějším cílem je mentální odpočinek a příjemné strávení společného času.

Street dance dospělí - začátečníci

ÚT 18:30-20:00

Věk 18-35

2 400 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Volno

Street dance (dospělí začátečníci). Taneční workshop zaměřený na výuku stylů Streetdance (především hip hop a house dance) je primárně určen dospělým ve věku 18 až 35 let. Součástí tréninků (probíhají 1 x 90 minut týdně) je základní taneční průprava, technická a rytmická cvičení, trénink tanečních pohybů, krátkých jednoduchých vazeb a složitejších choreografií. Hlavním cílem je rozvíjet dovednosti účastníků v oblasti tance: koordinace a flexibilita těla, dynamika a izolace pohybu, fyzická kondice. Ještě důležitějším cílem je mentální odpočinek a příjemné strávení společného času

Ukulele pro začátečníky

PO 17:00-18:00

Věk 9-15

1 800 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Přijímáme náhradníky

Chcete se naučit na jednoduchý hudební nástroj, který se těší čím dál větší popularitě? Přihlaste se na kroužek hry na ukulele! Kroužek je vhodný pro úplné začátečníky, kteří na ukulele v životě nehráli. Děti se naučí základní akordy a rytmy, díky kterým pak lehce zahrají většinu jednoduchých písniček, se kterými můžou zazářit třeba u táboráku.

Výtvarka pro mladší děti - pokročilí ÚT

ÚT 16:00-18:00

Věk 6-9

3 400 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Přijímáme náhradníky

Výtvarka je zaměřena na poznávání nových jazyků ve výtvarném umění. Rozšíří vaše obzory v grafických technikách a seznámí vás s novými možnostmi kombinování dalších materiálů. Kromě klasických disciplín jako je kresba a malba nebudete ochuzeni ani o nové umělecké směry 20. století a kreativní přístupy postmoderny. Výsledky našich výtvorů představíme na konci 1. pololetí a na konci školního roku v rámci tematické výstavy. Lektorka: MgA. Jana Jandáčková

Výtvarka pro mladší děti ČT

ČT 14:00-15:30

Věk 6-9

2 900 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Volno

Výtvarka je zaměřena na poznávání nových jazyků ve výtvarném umění. Rozšíří vaše obzory v grafických technikách a seznámí vás s novými možnostmi kombinování dalších materiálů. Kromě klasických disciplín jako je kresba a malba nebudete ochuzeni ani o nové umělecké směry 20. století a kreativní přístupy postmoderny. Výsledky našich výtvorů představíme na konci 1. pololetí a na konci školního roku v rámci tematické výstavy. Lektor: Bohdan Dušek

Výtvarka pro mladší děti PO

PO 14:00-15:30

Věk 6-9

2 900 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Volno

Výtvarka je zaměřena na poznávání nových jazyků ve výtvarném umění. Seznámíte se s klasickou kresbou, malbou, ale i s grafickými technikami. Kurz je zaměřen na potřeby mladých výtvarníků zkoušet nové experimentální přístupy a postupy ve výtvarném umění. Lektor: Jiří Bartoš

Výtvarka pro předškolní děti ST

ST 14:00-15:30

Věk 4-6

2 900 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro předškolní děti 4-6 let. Děti se hravou formou seznámí s výtvarným jazykem, prostřednictvím pohádek a příběhů si vyzkouší různé výtvarné techniky (kresbu, malbu, materiálové experimenty a prostorovou tvorbu). Náměty budou čerpány z říše rostlin, zvířat a světa kolem nás. Děti se naučí zacházet s výtvarnými nástroji, zlepší si jemnou motoriku a poznají nové kamarády. Obrázky budou prezentovány v rámci tematických výstav po 1. pololetí a dále potom na konci školního roku. Lektorka: Jana Jandáčková

Výtvarka pro starší děti ČT

ČT 16:00-18:00

Věk 10-15

3 400 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Poslední 4 místa

Výtvarka je zaměřena na poznávání nových jazyků ve výtvarném umění. Rozšíří vaše obzory v grafických technikách a seznámí vás s novými možnostmi kombinování dalších materiálů. Kromě klasických disciplín jako je kresba a malba nebudete ochuzeni ani o nové umělecké směry 20. století a kreativní přístupy postmoderny. Počítáme samosebou i s grafickými technikami a experimenty. Výsledky našich výtvorů představíme na konci 1. pololetí a na konci školního roku v rámci tematické výstavy. Lektor: MgA. Bohdan Dušek

Výtvarka pro starší děti PO

PO 16:00-18:00

Věk 10-15

3 400 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Poslední místo!

Výtvarka je zaměřena na poznávání nových jazyků ve výtvarném umění. Rozšíří vaše obzory v grafických technikách a seznámí vás s novými možnostmi kombinování dalších materiálů. Kromě klasických disciplín jako je kresba a malba nebudete ochuzeni ani o nové umělecké směry 20. století a kreativní přístupy postmoderny. Výsledky našich výtvorů představíme na konci 1. pololetí a na konci školního roku v rámci tematické výstavy. Lektor: Jiří Bartoš

Výtvarný ateliér pro dospělé PO

PO 18:30-21:00

Věk 15-99

3 900 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Poslední 4 místa

Kroužek je určen pro děti starší 15 let a dospělé. Výtvarný ateliér pro dospělé vám nabídne možnost setkat se se všemi základními 2D technikami, od kresby až po malbu. Zajímá-li vás zátiší, krajina, portrét, či abstrakce, máte možnost zde rozvíjet vaše vnímání a fantazii za pomocí zkušeného lektora. Budete se učit ztvárnit vše, na co se díváte a pomocí vámi zvolené techniky vytvořit umělecké dílo. Přijďte se k nám odreagovat a s lehkostí ponořit do světa tvarů a barev. Kurz se zabývá individuálními potřebami každého účastníka s důrazem na předchozí načerpané zkušenosti z loňského roku. Ale i začátečníci jsou vítáni. lektorka: MgA. Marie Adamová

Výtvarný ateliér pro dospělé ST

ST 18:45-21:15

Věk 15-99

3 900 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Poslední 4 místa

Kroužek je určen pro děti starší 15 let a dospělé. Výtvarný ateliér je zaměřen především na základy figurální kresby. V kurzu se budeme zabývat zvládnutí zachycení lebky, busty, portrétu, studiemi rukou a nohou a potom i půlfigury a figury především kresebnými prostředky. Kurz může být čístečně pojednán i jako příprava na vysokou školu. Seznámíme se i s dalšími 2D výtvarnými technikami a vyzkoušíme si i základní grafické techniky za pomocí zkušeného lektora. Přijďte se k nám odreagovat a s lehkostí ponořit do světa tvarů a barev. lektor: MgA. Bohdan Dušek

Výtvarný ateliér pro dospělé ÚT

ÚT 18:30-21:00

Věk 15-99

3 900 Kč / rok

SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Poslední 3 místa

Kroužek je určen pro děti starší 15 let a dospělé. Výtvarný ateliér pro dospělé vám nabídne možnost setkat se se všemi základními 2D technikami, od kresby až po malbu. Kromě toho, že se budete učit ztvárnit vše, na co se díváte a pomocí vámi zvolené techniky vytvořit umělecké dílo. V kurzu se klade důraz na experiment a kromě zachycování světa kolem nás a klasické výtvarné přípravy si můžete vyzkoušet i grafické techniky a netradiční experimentální umělecký jazyk. Přijďte se k nám odreagovat a s lehkostí ponořit do světa tvarů a barev. lektorka: MgA. Jana Jandáčková

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.

Statistické

Statistické cookies umožňují měření výkonu našeho webu. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Pokud vypnete používání statistických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace.