Opatření COVID-19

Opatření COVID-19

Opatření COVID-19

24.11.2021

Na základě nově schválených a vydaných mimořádných a ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které byly ve čtvrtek 18. listopadu 2021 schváleny Vládou ČR s účinností od pondělí 22. listopadu 2021 je povolena účast na aktivitách DDM Praha 4- Hobby centra 4 pouze těm, které splňují některou z níže uvedených podmínek:

  • dokončené očkování proti onemocnění covid 19;
  • laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, od kterého neuplynulo více než 180 dní.
  • u neočkovaných osob mladších 18 let, dále u osob se započatým očkováním, případně dokončeným očkováním, od jehož ukončení neuplynula zákonná lhůta, případně u osob, které na základě lékařského potvrzení prokážou kontraindikaci pro očkování, doložení negativního výsledku RT-PCR testu, přičemž jeho platnost je 72 hodin od odebrání biologického vzorku
  • předložením čestného prohlášení o negativním výsledku testování ve škole​​
  • vyjímku z uvedených podmínek mají děti do 12 let

Z tohoto důvodu musíme s velkou lítostí sdělit,
že neočkované osoby, které nesplňují poslední výše uvedené podmínky
(celé znění mimořádných a ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR 
na odkazu VLADA.cz/MIMOŘÁDNÁ A OCHRANNÁ OPATŘENÍ)

se aktivit DDM Praha 4 – Hobby centra 4 v SVČ Jednička nemohou zúčastnit.

Omezení se týká i všech účastníků, kterým je nařízeno karanténní opatření.

Děkujeme za pochopení.
 

Ke stažení a potvrzení:

Čestné prohlášení účastníka ZÚ - listopad 2021  


 

Zpět